En teknik som kräver övning, såsom mycket annat vi lär oss
Inom bland annat buddismen, hinduismen och yogan är meditation en central företeelse.

Meditation för just dig – hitta ditt lugn någonstans!
En enkel övning:

Hälsosam livsstil

Meditation

Under 40 år har jag mediterat, vill du lära dig,
Boka in en kort introduktion, följt av meditativa övningar.
30, 45 eller 60 minuter

Vad är egentligen mediation:
En uråldrig teknik som alla kan lära sig. Inom västvärlden ett sammanfattande begrepp som innebär metoder för kroppslig och mental avslappning i kombination med koncentration på något föremål eller tanke.

Den som mediterar går in i ett tillstånd av fullständig avslappning, där både kropp och själ får ro. Man strävar efter en känsla av lugn, vilket kan sitta kvar i flera timmar.

Man använder sig av ett ord man uttalar tyst, ett så kallat mantra, eller en punkt att iaktta, sin egen andning, uppmärksamheten på ljud som finns runtomkring, fokus på den egna kroppen som en helhet, färger, former, ljud, bön eller en ledd meditation.
Vanligast är att sitta avspänt med  korslagda ben och slutna ögon, eller liggande helt avslappnad

Syftet med tekniken är att stilla sitt sinne, det vill säga de tankar som mer eller mindre automatiskt ”invaderar” vår hjärna och upptar oss och ger oss mer eller mindre stress.