Vatten Qigong en ljuvlig upplevelse. Lugnt och mjukt i vattnet.
Slut ögonen eller följ dina rörelser med mjuk blick
Vi avslutar med att flyta i viktlöshet med vattnets mjukhet runt oss…..
Tyst eller med vattnets dova mummel i öronen

Lämna ett svar